Ezoterické kamienky slúžia na očistu aury a energetického poľa, ochranu pred elektromagnetickým žiarením, ochranu majetku, oživenie a skvalitnenie pitnej vody.